• zd1.jpg
  • zd2.jpg
  • zd3.jpg
  • zd4.jpg
  • zd5.jpg
  • zd6.jpg
  • zd7.jpg

Ottmar Mergenthaler 1854-1898

 

 

Wszyscy słyszeliśmy o Janie Gutenbergu, który w 1455 ukończył druk Biblii 42-wierszowej. Niewiele jednak osób słyszało o „drugim Gutenbergu”. W ten sposób często nazywany jest zegarmistrz niemieckiego pochodzenia Ottmar Mergenthaler. W 1885 roku skonstruował maszynę, która zamiast pojedynczych czcionek pozwoliła odlewać całe wiersze tekstu ze stopu zecerskiego. Swoim wynalazkiem zrewolucjonizował technikę drukarską, którą od tego czasu mogliśmy śmiało nazywać przemysłem poligraficznym. Z połączenia dwóch słów: wiersz (ang. Line) i czcionka (ang. Type) wynalazek nazwano Linotypem.

 

 

 

 

 

 W Linotypie możemy wyróżnić trzy zespoły: składający, odlewający oraz sortujący.

Zespół składający odpowiedziany jest za układanie wklęsłych matryc odlewniczych z poszczególnymi literami w wiersz; zgodnie z wpisanym na klawiaturze tekstem. Następnie wklęsły wiersz jest przenoszony przez dolny elewator do sekcji odlewniczej. Tam następuje odlanie, wyrównanie oraz ostudzenie, po czym wiersz jest wyrzucany na szufelkę. Po odlaniu linii tekstu nie potrzebne już matryce przez górny elewator trafiają do zespołu sortującego, gdzie na podstawie wyciętego wzoru matryce są sortowane do odpowiednich komórek w magazynie. W ten sposób matryce krążą w maszynie i pozwalają odlewać kolejne wiersze.

 

Nasz Linotyp jest to model nr 16 z 1951 roku, wersja z czterema magazynami. Wyprodukowany przez niemiecka firmę LINOTYPE GmbH. Posiada tzw. układ hydrocentric, który przy pomocy siłownika hydraulicznego pozwala wyrównać odlewany wiersz do lewej/prawej strony lub wyśrodkować. Wiersz chłodzony jest przez strumień wody przepływający przez chłodnicę w kole odlewniczym.

Poprzednim właścicielem była drukarnia Werner Schneider Buchdruckerei w Bazylei.